Zrušení údaje o trvalém pobytu

Paní W se obrátila na advokátní kancelář s tím, že v bytě, který koupila od rodičů je stále hlášen k trvalému pobytu její bratr Q, který si odmítá trvalý pobyt odhlásit, i když bydlí u přítelkyně. Q pak má problémy s dluhy a byt paní W často navštěvují soudní vykonavatelé a exekutoři, kteří sepisují vybavení bytu pro jeho budoucí prodej za účelem umoření dluhů Q.

Advokátní kanceláří bylo převzato zastoupení ve věci zrušení trvalého pobytu pana Q v bytě paní W. Následně advokátní kancelář zpracovala potřebné podklady a podala příslušnému městskému úřadu návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu pana Q v bytě paní W. Návrhu bylo vyhověno a pan Q byl zapsán k trvalému pobytu do sídla městského úřadu, který ve věci rozhodoval.