Zbytkový alkohol

Pan K se obrátil na advokátní kancelář s tím, že byl zadržen při odjezdu z místa konání festivalu a při dechové zkoušce mu byl naměřen zbytkový alkohol. Trestním příkazem byl panu K uložen podmíněný trest odnětí svobody a zákaz řízení. Pan K byl ochoten respektovat trest zákazu řízení, ale podmíněný trest odnětí svobody mu připadal, s ohledem na všechny okolnosti případu, nepřiměřeně přísný.

Advokátní kanceláří byla převzata obhajoba ve věci a byl podán odpor do trestního příkazu. Po hlavním líčení ve věci pak byl panu K uložen pouze trest zákazu řízení, podmíněný trest odnětí svobody mu uložen nebyl. Po uplynutí poloviny doby zákazu řízení pak soud podmíněně upustil od výkonu zbytku trestu.