Zaměstnavatel nechtěl vyplatit mzdu vypočítanou procentem z prodeje

Zaměstnanec se se zaměstnavatelem po neshodách dohodli na ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele jako obchodní zástupce a vedle pevné složky mzdy mu měla být vyplácena také složka pohyblivá v závislosti na množství prodaného zboží.

Po ukončení pracovního poměru však zaměstnavatel odmítl zaměstnanci poskytnout údaje potřebné pro posouzení výše pohyblivé složky mzdy a vyplatil zaměstnanci pouze mzdu pevnou.

Zaměstnanec se proto obrátil na advokátní kancelář a jejím prostřednictvím podal žalobu k soudu. U soudu byl zaměstnavatel vyzván, aby předložil podklady k posouzení výše pohyblivé složky mzdy, která měla být zaměstnanci vyplacena. Pod tíhou těchto návrhů pak zaměstnavatel přistoupil na uzavření mimosoudní dohody se zaměstnancem, na základě které mu požadovanou část mzdy uhradil. Zaměstnanec pak vzal prostřednictvím advokátní kanceláře svou žalobu zpět a byl mu vrácen uhrazený soudní poplatek.