Uživatel omamných a psychotropních látek se dopustil opakovaného pokusu o sebevraždu. Aby před rodinou zlepšil svou pozici, odůvodňoval svůj pokus vydíráním ze strany jiné osoby a strachem o život. Rodina uživatele na tuto osobu podala trestní oznámení, orgány činné v trestním řízení zahájili její trestní stíhání a s ohledem na možnou výši trestní sankce jí ustanovily advokáta obhájcem. Případ se dostal až k soudu, kdy nakonec uživatel omamných látek při výslechu přiznal, že vydírán nebyl a klient advokáta byl na jeho návrh podané obžaloby v celém rozsahu zproštěn.