Státní organizace se odmítala zdržet podmáčení pozemku

Rodina M se obrátila na advokátní kancelář s tím, že vedle jejich pozemků vybudovala státní organizace vodní dílo – umělé koryto potoka, do kterého vypouští vodu. V důsledku toho dochází k podmáčení pozemků rodiny (voda vystupuje na povrch) a poškozování staveb na nich (borcení zdí, opadávání omítek). Státní organizace odmítala věc řešit a stejně postupovaly i správní orgány.

Advokátní kanceláří bylo převzato zastoupení ve věci a byla podána žaloba na uvedení vodohospodářských poměrů do původního stavu s navržením konkrétních opatření. Soud prvého stupně žalobě vyhověl a odvolací soud rozsudek soudu prvého stupně potvrdil. Veškeré náklady řízení, včetně odměny za zastoupení rodiny M advokátem, uhradila státní organizace.