Veřejný zadavatel zadával podle zákona zakázku na podlimitní zakázku. Vítěz výběrového řízení však se zadavatelem nespolupracoval, práce nezačal ve stanoveném termínu, proces uzavření smlouvy zdržoval podněty na její úpravy a nesplnil podmínku bankovní záruky. Veřejný zadavatel proto po konzultaci s advokátem oznámil vítězi výběrového řízení, že s ním smlouvu neuzavře pro jeho nespolupráci a propadá mu složená kauce. Následně oslovil dalšího uchazeče v pořadí, se kterým smlouvu bez problémů uzavřel a práce byly zahájeny. Vítěz výběrového řízení se na veřejném zadavateli domáhal vrácení složené kauce a ve chvíli, kdy ji tento odmítl vrátit, podal na veřejného zadavatele podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se domáhal zastavení prací. Advokát zastupující veřejného zadavatele za něj zpracovával a odesílal veškerá vyjádření, podání a návrhy. Výsledkem bylo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl návrh soutěžitele jako neodůvodněný.