Soused si nárokoval část pozemku

Pan Z se obrátil na advokátní kancelář s tím, že jeho soused nechal zaměřit hranice pozemků. Podle zaměření užíval pan Z a jeho předci část pozemků souseda a soused se domáhal odstranění dřevin pana Z z této části pozemků a jejich vyklizení.

Advokátní kanceláří bylo převzato zastoupení ve věci a byl kontaktován soused pana Z s nabídkou na smírné řešení věci, s poukazem na skutečnost, že sporná část pozemků byla panem Z již vydržena. Vzhledem k tomu, že soused nebyl ochoten věc řešit smírně, byla advokátní kanceláří podána žaloba na určení vlastnického práva, které soud vyhověl a rozhodl, že pan Z je vlastníkem sporných částí pozemků. Veškeré náklady řízení, včetně odměny za zastoupení pana Z advokátem, uhradil soused – žalovaný.