Realitní kancelář nechtěla vrátit peníze

Na advokátní kancelář se obrátili manželé X s tím, že měli zájem koupit nemovitost k bydlení s pozemky a hospodářskými částmi a po její prohlídce uzavřeli předběžnou smlouvu s realitní kanceláří, která zprostředkovávala prodej. Jako zálohu pak složili částku 50.000,-Kč.

Po složení rezervační částky, před podpisem kupní smlouvy, však došlo k pádu části zdi jednoho z hospodářských stavení. Manželé X proto po konzultaci s advokátní kanceláří odstoupili od smlouvy a požadovali vrácení částky 50.000,-Kč. To však realitní kancelář odmítla s tím, že si manželé X měli možnost nemovitosti řádně prohlédnout a z jejich stavu zjistit, že k takové situaci může dojít.

Ve věci proto byla manžely X zastoupenými advokátní kanceláří podána žaloba. Po rozsáhlém dokazování soud prvého stupně žalobě vyhověl a uložil realitní kanceláři povinnost vrátit manželům X částku 50.000,-Kč s úroky z prodlení. Tento rozsudek byl potvrzen i soudem druhého stupně. Oba soudy pak navíc přiznaly manželům X právo na náhradu nákladů řízení. Realitní kancelář pak veškeré povinnosti splnila. V konečném součtu se tak manželům X vrátily také veškeré finanční prostředky, které do sporu vložili.