Někdejší občanské sdružení poskytující sociální služby bylo podle nového občanského zákoníku z moci úřední přeměněno na zapsaný spolek. Ze zákonných důvodů však byla nutná jeho transformace na zapsaný ústav. Obrátilo se proto s žádostí o pomoc na advokáta. Ten zpracoval návrh nových stanov ústavu, podklad pro jednání valné hromady spolku a ustavující valné hromady ústavu, podklady pro zápis do veřejného rejstříku a účastnil se jednání valné hromady, kdy všem členům vysvětlil postup přeměny a zákonnou úpravu. Následně byly zkompletovány veškeré podklady a podán návrh na zápis přeměny do veřejného rejstříku, který ji zapsal.