Manželé chtěli uzavřít nesporný rozvod

Na advokátní kancelář se obrátili manželé U s tím, že by se rádi rozvedli. Po konzultaci s advokátem dospěli k závěru, že jsou schopni se na věcech s rozvodem souvisejících dohodnout.

Advokátní kancelář následně zpracovala dohodu o výchově a výživě nezletilých dětí a návrh na rozhodnutí soudu v této věci, dohodu o vypořádání majetku ve společném jmění manželů a společného bydlení pro dobu po rozvodu a návrh na nesporný rozvod. Manželé U veškeré listiny podepsali a podali k soudu, kde bylo veškerým návrhům vyhověno do půl roku od podání návrhům.

Manželé U tak dosáhli svého aniž by se museli u soudu dohadovat o dětech, účastnit se nepříjemného řízení o rozvodu a následných složitých a nákladných sporů o majetek. U soudu se pak již ani nemuseli nechat zastoupit právním zástupcem.