Koupě bytu s úschovou peněz

Na advokátní kancelář se obrátila paní Z a manželé Y, že mají zájem uzavřít kupní smlouvu, na základě které by manželé Y převedli na paní Z vlastnictví k bytu a podíl na společných částech domu a pozemku. Strany smlouvy se však příliš neznaly a navzájem se obávaly o předání kupní ceny.

Advokátní kancelář proto zpracovala smlouvu o převodu bytové jednotky a poměrných částí domu a pozemku, včetně návrhu na vklad a nechala se zmocnit pro zastoupení v řízení o vkladu. Dále uzavřela se stranami smlouvu o advokátní úschově peněz. Manželé Y a paní Z pak pouze podepsali smlouvy a další postup již byl na advokátní kanceláři.

Kupující paní Z zaslala kupní cenu v dohodnutém termínu na účet advokátní úschovy. Po té co byla částka na účet advokátní úschovy připsána podala advokátní návrh na vklad. Po té, co katastrální úřad návrhu vyhověl a kupní smlouvu do katastru nemovitostí vložil, vyplatila advokátní kancelář část peněz z advokátní úschovy prodávajícím manželům Y. Zbylá část kupní ceny pak byla manželům Y z účtu úschovy vyplacena poté, co předali paní Z vyklizený byt.

Paní Z jako kupující tak při výše uvedeném postupu nemusela mít obavy o to, že investuje své peníze, ale nedojde k převodu bytu a ona pak bude muset peníze vymáhat zpět. Manželé Y jako prodávající neměli při výše uvedeném postupu obavy z toho, že převedou vlastnictví k bytu na jinou osobu, ale nezískají peníze z převodu.