Přeměna sdružení na ústav

Někdejší občanské sdružení poskytující sociální služby bylo podle nového občanského zákoníku z moci úřední přeměněno na zapsaný spolek. Ze zákonných důvodů však byla nutná jeho transformace na zapsaný ústav. Obrátilo se proto s žádostí o pomoc na advokáta. Ten...

Soutěžitel podal podnět na veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel zadával podle zákona zakázku na podlimitní zakázku. Vítěz výběrového řízení však se zadavatelem nespolupracoval, práce nezačal ve stanoveném termínu, proces uzavření smlouvy zdržoval podněty na její úpravy a nesplnil podmínku bankovní záruky. Veřejný...