Neoprávněné vzetí a držení ve vazbě

Neoprávněné vzetí a držení ve vazbě

Pan A byl pro podezření ze spáchání trestného činu, za něhož stanoví trestní zákon trestní sazbu do jednoho roku vzat rozhodnutím soudu do vazby. Rozhodnutí bylo odůvodněno tak, že i když trestní řád připouští vzetí do vazby pouze v případě trestných činů jejichž...
Zrušení údaje o trvalém pobytu

Zrušení údaje o trvalém pobytu

Paní W se obrátila na advokátní kancelář s tím, že v bytě, který koupila od rodičů je stále hlášen k trvalému pobytu její bratr Q, který si odmítá trvalý pobyt odhlásit, i když bydlí u přítelkyně. Q pak má problémy s dluhy a byt paní W často navštěvují soudní...
Manželé chtěli uzavřít nesporný rozvod

Manželé chtěli uzavřít nesporný rozvod

Na advokátní kancelář se obrátili manželé U s tím, že by se rádi rozvedli. Po konzultaci s advokátem dospěli k závěru, že jsou schopni se na věcech s rozvodem souvisejících dohodnout. Advokátní kancelář následně zpracovala dohodu o výchově a výživě nezletilých dětí a...