Přeměna sdružení na ústav

Někdejší občanské sdružení poskytující sociální služby bylo podle nového občanského zákoníku z moci úřední přeměněno na zapsaný spolek. Ze zákonných důvodů však byla nutná jeho transformace na zapsaný ústav. Obrátilo se proto s žádostí o pomoc na advokáta. Ten...

Soutěžitel podal podnět na veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel zadával podle zákona zakázku na podlimitní zakázku. Vítěz výběrového řízení však se zadavatelem nespolupracoval, práce nezačal ve stanoveném termínu, proces uzavření smlouvy zdržoval podněty na její úpravy a nesplnil podmínku bankovní záruky. Veřejný...
Zbytkový alkohol

Zbytkový alkohol

Pan K se obrátil na advokátní kancelář s tím, že byl zadržen při odjezdu z místa konání festivalu a při dechové zkoušce mu byl naměřen zbytkový alkohol. Trestním příkazem byl panu K uložen podmíněný trest odnětí svobody a zákaz řízení. Pan K byl ochoten respektovat...
Soused si nárokoval část pozemku

Soused si nárokoval část pozemku

Pan Z se obrátil na advokátní kancelář s tím, že jeho soused nechal zaměřit hranice pozemků. Podle zaměření užíval pan Z a jeho předci část pozemků souseda a soused se domáhal odstranění dřevin pana Z z této části pozemků a jejich vyklizení. Advokátní kanceláří bylo...